Bodø Rådhus

Kultur - 2013

Den nye bygningen tilfører ved sin plassering et byrom som blir et naturlig omdreiningspunktet i det nye rådhuskvartalet. Rommet vil være allment tilgjengelig og fungere som en åpen passasje gjennom kvartalet til alle døgnets tider.

bodo ute