Fabeltunet Masterplan

Bolig - 2024

Prosjektet inneholder i alt 140 leiligheter fordelt på 4 frittstående lamellbygg, i tillegg til de 52 rekkehusene som er ordnet i 7 rekker. Leilighetene har ulik arealsammensetning, og spenner fra 2-romsleiligheter på 38 m2 til 4-romsleiligheter på 103m2. Bebyggelsen er organisert i tun, som alle har en utpreget grønn karakter og tjener som oppholdsarealer for beboerne. Hvert tun har fått sitt eget tema, som henspiller til kjente landskapsreferanser hentet fra eventyrfortellingene til Asbjørnsen og Moe

Landskapsplan kreditt: Grindaker as Landskapsarkitekter

Visualisering kreditt: Beauty and the Bit

Fabeltune Thumbnail
Fabeltune 2
Fabeltune 4
Fabeltune 1
Fabeltune 6
Fabeltune 3
Fabeltune 5