Laboratoriet

Bolig - 2015

Bygningskomplekset består av to eldre bygg fra ca. 1870, et ut mot gaten og en bygning i bakgården. Et av de viktigste aspektene å finne nye planløsninger som jobbet sammen med den opprinnelige bygningsmassen slik at konstruksjon og bæreevne ikke ble neglisjert, men heller ble retningsgivende utgangspunkt for løsningsforslaget.

 Med utgangspunkt i eksisterende bygningsvolum som stilte med blant annet god takhøyde og store vinduer, er det prosjektert 20 lyse, sjarmerende leiligheter av varierende størrelse. Ingen av boligene er utarbeidet etter en standard, alle har spesialtilpassede løsninger for optimal bruk og disponering av planen. Dette bidrar til et spekter av karakteristiske boenheter, med høy kvalitet på materialer, overflater og interiørløsninger som fellesnevner.

 De historiske bygningene på tomten, hovedbygget og bakgårdsbygget, har fått et moderne ”infill” i form av mellombygningen, som binder prosjektet sammen. Fasaden på nybygget er kledd i ubehandlet malmfuru og får store vertikale vindusflater med mørke sidefelt. Rytmen i fasaden skaper et livlig preg og tilfører gårdsrommet en uformell karakter. Dette bygget vil stå som en kontrast til de historiske fasadene, og skape en tydelig fortelling om eiendommens utvikling og transformasjonen til fremtidsrettet bruk.

(Foto credit: Birgit Fauske / APT Properties)

Peder Claussøns Gate 1
Peder Claussøns Gate 3
Peder Claussøns Gate 2
Peder Claussøns Gate 4
Peder Claussøns Gate 5
Peder Claussøns Gate 6
Peder Claussøns Gate 7