Linjekvartalet Sør

Bolig - 2017

Nytt flerbruksprosjekt på Sørumsand sentrum som består av næring på første etasje samt 80 leiligheter på øvre etasjene. Prosjektet utvider GOA Arkitektkontors involvering på Sørumsands byutvikling, og sitter ved siden av Linjekvartalet fase 1 som ble ferdigbygd i 2016.

Prosjektets designstrategi går ut på oppnå en lett og presis utforming. Bygningen fordeles primært i to volumer. Basen i første etasje som består av næring opptar hele tomtens fotavtrykk. Bygningsvolumet over med de øvrige fem etasjene skaper to gårdsrom. På denne måten får prosjektet både maksimalt daglys og sollys i de felles utearealene både morgen og kveld, samt minimalt direkte innsyn mellom leilighetene.

Et horisontalt preg etableres med definerte etasjeskillere. Balkongene blir en del av hovedvolumet med rekkverk i samme trepanel som fasadekledningen forøvrig. Balkongene er bevisst forskjøvet horisontalt mellom etasjene, og skaper et interessant og variert fasadeuttrykk. Bruken av tradisjonelle, rolige og varige materialer skal sammen med et nennsom samtidtids detaljering gi arkitekturen en nedpå og tidløs karakter.

Linjekvartalet Sør Thumbnail
Linjekvartalet Sør 6
Linjekvartalet Sør 1
Linjekvartalet Sør 4
Linjekvartalet Sør 2
Linjekvartalet Sør 3
Linjekvartalet Sør 5