Skogmo byggetrinn 1

Bolig - 2024

Prosjektet inneholder i alt 148 leiligheter fordelt på 5 frittstående bygg. Leilighetene har ulik arealsammensetning, og spenner fra 2-romsleiligheter på 46 m2 til 4-romsleiligheter på 119m2. Bebyggelsen er strukturert i åpne kvartaler, med individuelt utformede gårdsrom som skaper forskjellig utrykk og identitet til hvert enkelt kvartal. Dette grepet har vært sentralt, og er ment å gi en tilhørighet for beboerne i hvert enkelt bygg.

Når en beveger seg gjennom området er det grøntkorridoren og fasadene som binder området sammen, mens de delvis åpne gårdsrommene gir den individuelle karakteren til hvert kvartal og sikrer tilhørighet for beboerne. Det har vært viktig å skape en bredde i utrykkene, og vi har valgt å ta tak i regionens historie med landbruk og skogdrift. Gårdsrommenes fasader henter inspirasjon fra skogen, enger og åkerlandskap som gir en variasjon både i tekstur, materialitet og farger. Dette innebærer at fasadene spenner fra en spilefasade som reflekterer trestammer til en frodig collage av plater inspirert av åker. Disse temaene følges opp i utformingen av utearealene mellom bygningene.

Skogmo Bt1 Thumbnail
Skogmo Bt1 2
Skogmo Bt1 3
Skogmo Bt1 1