Skogmo byggetrinn 2 - 6

Bolig - 2024

Skisseforslag til videreutvikling av byggefeltene som ligger på østsiden av Skogmos hovedmasterplan. Prosjektet består av bygningstypologier som varierer fra 3-etasjes rekkehus tilstøtende den eksisterende småhusbebyggelsen, til 5-etasjes leilighetsblokker.

Konseptuelt tar prosjektet sitt hovedtema fra masterplanen. De foreslåtte bygningsvolumene er ordnet i kvartaler, og hvert kvartal får sin særegne identitet. I dette prosjektet er det lagt spesiell fokus på rekkehuskvartalenes størrelse, proporsjoner og skala. Hvert gårdsrom er omgitt av omtrent 15 enheter. Målet er å skape et miljø hvor beboerne kan etablere et sterk nabofellesskap.

Vi spiller på 3 ulike hustypologier, hvor hver type tar sin særegne designretning og vil tilby forskjellige kvaliteter til beboerne.

(Visualisering kreditt: Play-time Architectural Imagery)

Skogmo Bt 2 Thumbnail
Skogmo Bt 2 6 Image 7
Skogmo Bt 2 6 Image 8
Skogmo Bt 2 6 Image 9
Skogmo Bt 2 6 Image 5
Skogmo 2 6 Image 1 Small
Skogmo Bt 2 6 Image 6
Skogmo 2 6 Image 3 Small
Skogmo Bt 2 6 Image 4