Uthussetra, Geilo

Bolig - 2015

Etablering av nytt yttefelt på Geilo som består av til sammen 9 leilighetsbygg, der hvert bygg inneholder 3 leiligheter og 4 overdekkede parkeringsplasser. Prosjektet er utformet spesielt med tanke på tilpasning til eksisterende terreng, og utformingen gir fleksibilitet og rom for individuelle tilpasninger.

Bebyggelsen har et tradisjonelt uttrykk, men sammenstillingen av volumene, sammen med organiseringen av leilighetene, skaper nye kvaliteter og alternative bruksmuligheter, som tilfører noe nytt i diskusjonen om hvordan fritidsbebyggelse kan utformes og organiseres. Prosjektet gir en høyere tetthet, samtidig som åpenheten i landskapet og de naturlige kvalitetene ivaretas.

uthusslaatta geilo mir