Arnebråtveien, Oslo

Bolig - 2015

GOA ble engasjert i 2015. Det planlagte volumet er oppdelt i tre deler. Disse delene er forskjøvet og gir dybdesprang i fasadene nord og syd. Takflatene på de tre delene er oppdelt i 7 mindre pulttak hvor retningen på takene skifter. Dermed brytes volumet ned og det skapes best mulig solforhold for omkringliggende bebyggelse.

Materialpallett består av tegl av høy kvalitet, eik og kobber. Materialevalget bidrar til å understreke bygningens bestandighet og kvalitet, samt en generell oppgradering av området.

Arnebråtveien Thumbnail
Arnebråtveien 1
Arnebråtveien 2
Arnebråtveien 3
Arnebråtveien 6
Arnebråtveien 5
Arnebråtveien 4