Skogmo Park Masterplan

Masterplan - 2014

GOA ble engasjert til å utarbeide en masterplan for et stort byggefelt sør-øst for Jessheim bysentrum. Organisering i kvartalstruktur ble valgt for å imøtekomme målet om 200% utnyttingsgrad, en løsning som gir både tett utbygging og mulighet for unike nabolag. Masterplanen ble grunnlag for detaljreguleringsplan i 2017. Området vil utbygges trinnvis framover (Skogmo byggetrinn 1, Skogmo byggetrinn 2 - 6). Masterplanens hovedstrategi er å legge vekt på selvstendighet og unikhet kvartalene imellom. Teglfasadene rundt ytterkanten av hvert kvartal er relativt enkel og homogen mens gårdsrommene gis unik identitet ved bruk av forskjellige materialer og variert utomhusdesign.

Skogmo 1
Skogmo 2
Skogmo 3
Skogmo 6
Skogmo 4