Infill Grønlandsleiret

Bolig - 2016

Flerbruksprosjekt i Grønland, Oslo Sentrum. Prosjektet består av en restaurant på gatenivå mens de øvrige etasjene inneholder leiligheter. Designets utforming er resultat av grundige vurderinger av nærliggende bygningsvolumer, og forsøker både å skille seg ut og harmonere med gatens oppriss. Fasaden utformes med en kombinasjon av glassfasade og translucent glass-spilevegg. Spileveggen balanserer beboernes behov for privatliv med et dynamisk og delikat bygningsuttrykk.

Gronlandsleiret Visual Frame