Berger Hage

Bolig - 2018

Prosjektet er en del av områdereguleringsplan Skårer Syd. Planlagte tiltak omfatter oppføring av seks leilighetsbygg, og inneholder 193 leiligheter. To lamellbygninger er plassert nord på tomta i tillegg til fire punkthus sør på tomta. Disse volumene omkranser et indre gårdsrom for uteopphold, sykkelparkering, lek og rekreasjon. Leilighetene har ulik arealsammensetning og spenner fra arealeffektive 2-romsleiligheter til romslige 4(5)-romsleiligheter.

Prosjektet ligger i overgangen mellom til dels høy og tett urban boligbebyggelse og et mer lavbebygd villaområde i sør. Vi har jobbet mot å skape en god overgang mellom disse ulike typene, både i bygningsvolum, i materialbruk og i detaljering. Bebyggelsen er foreslått i fem til seks etasjer. Bygningsvolumene ligger høyest i terrenget i nordøst, og trapper seg ned i høyde mot sør, for å møte villabebyggelsen der i skala.

Lamellbygg kles med metallpaneler i gylne fargetoner, og med innslag av trepanel mot bakgården. Hvert av bygningsvolumene med varierende høyde, får sin metalliske nyanse, fra champagne til kobber. Disse grepene gir variasjon i gatelivet og identitet for hver enkelt oppgang. Punkthusene får fasader med stramt trepanel i varierende bredder. Det naturlige panelet står sammen med balkongfronter og rekkverk i gylne, metalliske farger. Dette gir et tidsmessig og innbydende uttrykk som står godt sammen med omgivelsene, enten det er blokkene i nord eller trehusene i sør.

Skårer Syd Thumbnail
Skårer Syd 2
Skårer Syd 1
Skårer Syd 4
Skårer Syd 3
Skårer Syd 6
Skårer Syd 5